Thursday Sep 28, 2023

והפעם על אחותה החורגת ביותר של הודו- פקיסטן

 The Hindu והפעם  בפודקסט אנחנו מארחים את שעיה רוזמן, עיתונאי ובעל טור בעיתון ההודי.

האחות החורגת של הודו, שמכורה לסיוע חוץ ולא יכולה להתקיים דקה ללא תמיכה כספית, היא מדינה מרתקת עם חברות בלתי צפויה ולא מוכרת כמו ארה"ב ועם צבא שמושך בחוטים מאחורי הקלעים בשם "היציבות והאחריות".  כזו שמצד אחד קשה לקנות בה מוצרים בסיסיים אבל יש בה אנשים עשירים מספיק כדי לקנות כרטיס לצוללת הטיטאן שהתרסקה ל]פני מס חודשים.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320